Studio Veerkr8 coaching en training
 
 

Opstellingen in het onderwijs
Heb je als leerkracht het gevoel geen grip op de groep te hebben, dat kinderen buitengesloten worden, er teveel aandacht gaat naar de negatief vragende leerlingen en kinderen zich niet veilig voelen zichzelf te zijn in de groep? Of wil je juist het positieve in je klas versterken maar weet je niet waar te beginnen gezien de vele ballen die je als leerkracht in de lucht te houden hebt?
Een veilige sfeer en een gezond klimaat in de klas zijn het allerbelangrijkste wat kinderen nodig hebben om tot leren te komen en zich te kunnen ontwikkelen. Groepsopstellingen kunnen daarbij helpend zijn.


De ervaring leert dat er een heleboel verandert voor de leerlingen als jij als leerkracht met systemische ogen kan kijken naar je groep. En wat verandert er voor jou als leerkracht als jij onderzoekt welke plek jij kan innemen die het meest ondersteunend is naar je leerlingen?
Samen komen we tot inzichten die de dynamiek in de groep positief beïnvloeden en het gevoel van autonomie, relatie en competent voelen (Luc Stevens) van de leerlingen ten goede komt.


Veerkracht is het vermogen om op een passende manier om te gaan met stressvolle omstandigheden. Je hebt veerkracht nodig om om te gaan met uitdagingen en moeilijkheden.
Door te werken aan de veerkracht van je leerlingen zorg je voor een stijging in het welbevinden, een toename van het zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld bij je leerlingen. Leerlingen leren wat ze kunnen doen wanneer ze uit balans raken en hoe ze hun veerkracht op peil kunnen houden.


Ik werk, nadat we gewerkt hebben met de opstellingen, graag samen met de leerkrachten en de leerlingen aan het versterken van de veerkracht van de groep en de leerlingen individueel.  Dit zal een programma op maat zijn.

Werkwijze
We starten met een vrijblijvend kosteloos kennismakingsgesprek. Daarin bepalen we samen of dit traject passend is voor de vraag die leeft.
Daarna volgt er een verkennend gesprek van 1,5 uur met de leerkracht(en) en de intern begeleider over de hulpvraag en wat er nodig is in de groep.
Vervolgens kom ik 1 of 2 keer een opstelling van een uur verzorgen in de groep. Daar zijn de leerkrachten en de intern begeleider bij aanwezig.
Na elke opstelling is er een nagesprek waarin we bespreken wat er opviel (observaties) en er de volgende keer nodig is.
Na de 2 opstellingen volgt er een nagesprek en zal er gekeken worden wat de volgende stap zal zijn. Dit kan een interventie op school-, groeps-,  leerkracht-of leerling niveau zijn.


Tarieven

Ik werk op maat dat wil zeggen, we bekijken samen wat er voor jouw school mogelijk is.  Foto door Vonecia Carswell van Unsplash