Studio Veerkr8 coaching en training
 
 

Opstellingen in het onderwijs
Heb je als leerkracht het gevoel geen grip op de groep te hebben, dat kinderen buitengesloten worden, er teveel aandacht gaat naar de negatief vragende leerlingen en kinderen zich niet veilig voelen zichzelf te zijn in de groep? Of wil je juist het positieve in je klas versterken maar weet je niet waar te beginnen gezien de vele ballen die je als leerkracht in de lucht te houden hebt?
Een veilige sfeer en een gezond klimaat in de klas zijn het allerbelangrijkste wat kinderen nodig hebben om tot leren te komen en zich te kunnen ontwikkelen. Groepsopstellingen kunnen daarbij helpend zijn.

De ervaring leert dat er een heleboel verandert voor de leerlingen als jij als leerkracht met systemische ogen kan kijken naar je groep. En wat verandert er voor jou als leerkracht als jij onderzoekt welke plek jij kan innemen die het meest ondersteunend is naar je leerlingen?
Samen komen we tot inzichten die de dynamiek in de groep positief beïnvloeden en het gevoel van autonomie, relatie en competent voelen (Luc Stevens) van de leerlingen ten goede komt.

Ik werk, nadat we gewerkt hebben met de opstellingen, graag samen met de leerkrachten, intern begeleider en de leerlingen samen aan het versterken van de veerkracht van de groep en de leerlingen individueel. Dit zal een programma op maat zijn.

Werkwijze
We starten met een kosteloos kennismakingsgesprek met de aanvrager (Zorg coördinator/SWV/intern begeleider/leerkrachten). 
Daarna volgt er een verkennend gesprek van 1,5 uur met de leerkracht(en) en de intern begeleider over de hulpvraag en wat er nodig is in de groep (plan van aanpak).

Vervolgens kom ik een keer observeren in de klas en 2 keer een opstelling verzorgen in de groep. Bij de opstellingen zijn de leerkracht(en) en de intern begeleider bij aanwezig.
Na elke opstelling is er een nagesprek met de leerkracht(en) en intern begeleider waarin we bespreken wat er opviel (observaties) en wat er de volgende keer nodig is.
Na de 2 opstellingen volgt er een nagesprek en zal er gekeken worden wat de volgende stap zal zijn. Dit kan een interventie op school-, groeps-,  leerkracht-of leerling niveau zijn.


Tarieven

Dit aanbod is een pakketprijs: D.w.z. 1x kosteloos kennismakingsgesprek, 1x verkennend gesprek met leerkrachten en ib, een klassenobservatie, 2 groepsopstellingen van 1,5 uur, 1x nagesprek (online) na eerste opstelling, 1x nagesprek (online) na de 2e opstelling, eindverslag met de aanbevelingen en analyse na 2e opstelling= €895,-. Ik vraag €0,30 per km reiskostenvergoeding.