Studio Veerkr8 coaching en training
 
 

Kinder- en jongeren coaching

Als leerkracht, gedrag specialist en intern begeleider merk ik dat er bij kinderen en ouder(s)/verzorger(s) behoefte is aan een training waarbij kinderen leren ontdekken dat ze mogen zijn wie ze zijn en ontdekken wat hun talenten en mogelijkheden zijn. Ik geloof namelijk dat een kind weerbaar wordt als het gelooft in zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden ("schatten") en hierin aangemoedigd wordt. Ik ontwikkelde daarom de training; "Je bent een Schat!"


Ik maak gebruik van de theorie van Carol Dweck (Fixed and Growthmindset), NLP, Covey (De 7 eigenschappen van Happy kids), Rots en Water training, mindfulness (Kikker zit stil) en creatieve werkvormen (spel, theater, beeldende vorming).
Ik werk systemisch. Dat wil zeggen dat ik ouders, school (indien nodig) en het kind betrek bij de begeleiding.

Werkwijze

We starten met een kosteloos kennismakingsgesprek met de ouder of school.  Daarna volgt een verkennend gesprek met het kind/de jongere. Daarin bepalen we de hulpvraag en het begeleidingstraject. Ik werk 1 op 1 met het kind/jongeren. De begeleiding is op maat dus dat wil zeggen, samen met het kind/jongeren en de ouders/school bepaal ik wat er nodig is. Ik werk met creatieve opdrachten (spel, theater en beeldende vorming), NLP, Fixed and Growth mindset , Covey (De 7 eigenschappen van Happy kids), Rots en Water training, Mindfulness (Kikker zit stil) en opstellingen (Systemisch Werk). 


In een aantal coachsessies begeleid ik het kind/de jongeren in het kijken naar zijn/haar eigen overtuigingen en onderzoeken we samen andere manieren van denken en doen. De ervaring leert dat het kind/de jongere zich anders gaat voelen over zichzelf, anders leert kijken en daardoor ook ander gedrag aan leert.

Ik werk systemisch. Dat wil zeggen dat ik ouders, school (indien nodig) en het kind betrek bij de begeleiding.


Tarieven

Ik werk op maat, dat wil zeggen we kijken samen wat er mogelijk is. 


Foto door MedicAlert UK van Unsplash